Verbiedt Japan politieke statements tijdens de Olympische spelen?

Onwaar

Op sociale media wordt gesteld dat Japan een verbod heeft ingesteld tegen het dragen van  Black Lives Matter t-shirts, het knielen en het opsteken van een vuist en andere statements tijdens de Olympische spelen. Hier is geen aanwijzing voor te vinden. Wel is het maken van politieke statements verboden in de Olympische reglementen van het Olympisch comité. Maar die zijn niet aangescherpt voor Japan. Die golden ook al voor vele eerdere edities van de spelen.

Reuters