Vertrouwen in de pers lager dan ooit?

Onwaar

“Het vertrouwen in de pers is lager dan ooit,” beweert Forum voor Democratie in een video die al 350 duizend keer is bekeken. Dat klopt niet. Uit statistische gegevens blijkt dat het vertrouwen van Nederlanders in de pers over de afgelopen tien jaar niet veel is veranderd. Er is geen sprake van een duidelijk dalende trend. Er zijn jaren dat het vertrouwen minder was dan momenteel.

Nieuwscheckers