Slechts een kwart van de Nederlanders weet wat de grootste post op de begroting is.

De vraag was: Wat is de grootse post op de rijksbegroting?

  1. Zorg
  2. Onderwijs
  3. Defensie
  4. Landbouw
  5. Uitkeringen ( sociale zaken)

 

De gevraagde Nederlanders dachten

Zorg 54%

Uitkeringen 26%

Onderwijs 5%

Defensie 3%

Landbouw 3%

Weet niet 9%

 

De goede volgorde moest zijn:

  1. Uitkeringen( Sociale zaken is de grootste post gevolgd door
  2. Zorg is – gevolgd door
  3. Onderwijs dan
  4. Defensie en dan pas
  5. Landbouw

Dus slechts 26% had het goed. Meer dan de helft dacht dat zorg de grootste post is. Dan kan natuurlijk ingegeven zijn door de enorme aandacht voor de zorg deze dagen. Maar duidelijk is dat men slechts een beperkt idee heeft van waar het geld naartoe gaat.

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inkomsten-en-uitgaven-van-het-rijk-2021