Groepsimmuniteit in Duitsland?

Onwaar

Nieuwe maatregelen tegen het Covid-virus zijn niet nodig want in Duitsland is inmiddels sprake van groepsimmuniteir, verklaarde Joachim Kuhs, Europees Parlementslid voor de rechtsconservatieve partij AfD, onlangs op Twitter. Van groepsimmuniteit is sprake als de groep mensen die voldoende weerstand tegen een virus heeft opgebouwd, zo groot is dat de verspreiding steeds verder afneemt. Dat is nog steeds niet het geval omdat van het virus nieuwe varianten blijven opduiken.

Eufactcheck