In 13 jaar VVD kwamen 3 miljoen migranten naar ons land

Waar

Tijdens de Algemene Publieke Beschouwingen beweerde Thierry Baudet, de fractieleider van Forum voor Democratie, dat er in de dertien jaar dat de VVD in de regering zat drie miljoen migranten naar Nederland zijn gekomen. Dat aantal klopt.

Als we kijken naar alle immigranten die hier kwamen om te werken, een studie te volgen, asiel aan te vragen of zich bij hun familie te voegen, komt het totaal inderdaad op bijna drie miljoen. De meeste migranten vertrekken echter ook weer, bijvoorbeeld omdat hun studie is afgerond of hun asielverzoek afgewezen. Van de migranten uit EU- of EFTA-landen was bijna driekwart na tien jaar weer vertrokken en van migranten uit andere landen bijna zestig procent. Ook zijn er Nederlanders die emigreren. Het migratiesaldo kwam daarmee in deze periode op bijna een miljoen mensen.

Nieuwscheckers