Over ons

Waarom is The Fact Club opgericht?

Een goed functionerend, informatief en constructief publiek debat over complexe onderwerpen is de basis van een democratische rechtsstaat. Belangrijke voorwaarde voor een kwalitatief hoogstaand publiek debat zijn argumenten op basis van een helder inzicht in de relevante feiten zijn .

Wij constateren dat onderwerpen steeds complexer worden en losse meningen vaak meer aandacht krijgen dan onderbouwde argumenten. Daarom willen wij het publieke debat voeden met overzicht, inzicht en betrouwbare feiten. Dit doen we voor alle thema’s, die voor de individuele burger van belang zijn, zoals arbeidsmarkt, leefomgeving, huisvesting, energie, zorg, onderwijs en migratie.

Wat beoogt The Fact Club te bereiken en hoe?

The Fact Club heeft de ambitie om een breed publiek inzicht te bieden in voor hen relevante onderwerpen door zo veel mogelijk feiten van fabels te scheiden. Onze primaire doelstelling is een platform te creëren voor de voornaamste factcheckers in binnen- en buitenland. Daarbij beperken we ons in eerste instantie tot publicaties in het Nederlands en Engels. Bij de selectie van deze partijen proberen we zo goed mogelijk een oordeel te vormen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de bronnen. De bronnen worden ook altijd genoemd.

In een volgende fase verwachten wij ook zelf teams te formeren, die feiten over typisch Nederlandse onderwerpen gaan toetsen. Aansluitend zullen we dan ook zogenaamde Fact Reports uitbrengen. Dit is in 2012 en 2013 ook door The Fact Club gedaan.

Bij het presenteren van de overzichten, inzichten en feiten streven wij vooral naar toegankelijkheid en leesbaarheid voor de gemiddelde burger en vermijden diepgaande wetenschappelijke beschouwingen. Waar relevant, verwijzen we wel naar dergelijke teksten.

Hoe betrouwbaar is The Fact Club informatie?

Wij doen ons uiterste best om de gebruikte bronnen te toetsen op betrouwbaarheid, maar staan altijd open voor feedback. In het algemeen zullen wij alleen uit nationale en internationale bronnen putten, die een sterke reputatie met betrekking tot waarheidszin hoog te houden hebben.

Vooralsnog kunnen wij geen enkele formele verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid van de getoonde inzichten en staan wij open voor alle suggesties, die aan een verbetering van de website kunnen bijdragen.

Wanneer wij zelf factchecks gaan doen en Fact Reports uit gaan brengen, zal daartoe een formele structuur van toezicht en toetsing worden ingericht.

Hoe wordt The Fact Club betaald?

The Fact Club is een initiatief van vereniging De Publieke Zaak en de Universiteit Leiden en wordt gesteund door een brede groep van kennis- en communicatiepartners. The Fact Club heeft partners, die vanuit hun betrokkenheid en expertise een bijdrage leveren. Zij doen dat om niet. Er worden uiteraard ook kosten gemaakt, daarom zijn wij voortdurend op zoek naar sponsors. Deze hebben echter geen enkele invloed op de uiteindelijke inhoud en presentaties.

Is The Fact Club onafhankelijk?

The Fact Club is op geen enkele wijze verbonden of gebonden aan een politieke partij, overheid of onderneming.

Ik zie een fout in een factcheck, wat nu?

Alle factchecks worden door verschillende mensen van het team zorgvuldig gecontroleerd, maar er kunnen natuurlijk altijd foutjes in sluipen. Elk commentaar is welkom op info@thefactclub.nl.

Fantastisch die Fact Club! Kan ik meehelpen?

Ja natuurlijk! Ten eerste door de factchecks zoveel mogelijk te verspreiden via sociale media kanalen..
Wil je inhoudelijk een bijdrage leveren? Mail info@thefactclub.nl,