In 2050 is het aantal mensen in Afrika verdubbeld

Onwaar

In het verkiezingsprogramma van de BoerBurgerBeweging (BBB) staat dat er in 2050 twee maal zoveel mensen in Afrika wonen als nu, te weten 2,4 miljard. In 2100 zou dat aantal stijgen tot 4 miljard. Dit vereist volgens BBB een Afrika-beleid. De PVV komt met dezelfde getallen.

Genoemde cijfers stroken met de voorspellingen over de Afrikaanse bevolkingsgroei. Ze komen overeen met een van de drie (het gemiddelde) scenario’s van de World Population Prospects van de Verenigde Naties uit 2022. Het cijfer voor de huidige Afrikaanse bevolking waar de  BBB zich op baseert, is echter verouderd. Op 1 juli 2023 wonen er rond de 1,46 miljard mensen in Afrika, dus van een verdubbeling ten opzichte van het huidige bevolkingsaantal is geen sprake.

 

.

Nieuwscheckers