747 stoot meer CO2 uit dan productie 20 miljoen liter melk

Onwaar

Een bericht op sociale media meent dat het voltanken van één Boeing 747 evenveel broeikasgassen uitstoot als een boer die 20.000.000 liter melk én 132.000 kg rundvlees produceert. Deze vergelijking klopt om meerdere redenen niet.

Er vliegen bijna geen vliegtuigen van dit type meer. De CO2-equivalente uitstoot van een volledige tank kerosine van de nieuwe Boeing 747-8 is bijvoorbeeld 1.038.268 kg.

Volgens cijfers van de website Our World In Data van de Oxford University stoot één kg rundvlees 99,48 kg CO2-equivalenten uit en melk 3,15 kg. De in de post vermeldde 132.000 kg vlees en 20 miljoen liter melk zouden dan samen ruim 76.000.000 kg CO2-equivalenten uitstoten. Dat is zo’n 75 keer minder dan de nieuwe Boeing.

Fact.Check Vlaanderen