Verzweeg NOS boerenblokkade in haven Rotterdam?

Onwaar

‘Rotterdam vandaag. Haven en de halve stad hebben ze compleet stilgelegd. Het bericht wordt overal in de wereld opgepikt maar geen woord van de NOS!!!’, Facebookberichten met deze tekst, gepubliceerd medio november 2021, gaan vergezeld van een foto van een rij tractoren die een weg blokkeren. Het zou gaan om een protest tegen de corona-maatregelen. Onzin, de foto is gemaakt in 2019 tijdens een boerenprotest, waarover wel degelijk bericht werd door de NOS.

AFP