In Californië mag je na de geboorte nog abortus plegen?

Onwaar

Het abortusverbod dat door sommige Amerikaanse staten  is ingevoerd, ontlokt heftige discussies. Seksuologe Goedele Liekens wordt vanwege haar kritiek op het Amerikaanse beleid voor ‘domme geit’ uitgemaakt. Een Nederlands Telegramkanaal met meer dan 19.000 volgers weet te melden dat Californië een nieuwe wet invoert ‘die het moeders mogelijk maakt hun kinderen tot zeven dagen na de geboorte te doden’. Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Het gaat om een een wetsvoorstel dat strafrechtelijke bescherming wil bieden aan vrouwen van wie het kind kort voor of na de geboorte ongewild is overleden.

 

Knack