Meer borstkankerdoden door mammografie?

Onwaar

In een artikel op de site Leef Bewust Nederland wordt gesteld dat mammografieën borstkanker veroorzaken. Dat is waar maar misleidend. Het aantal vrouwen dat borstkanker overleeft doordat een mammografie hun ziekte tijdig opspoort, ligt duizend keer hoger dan het aantal vrouwen dat overlijdt na een borstkanker die wordt veroorzaakt door de stralingsdosis bij een mammografie.

Knack