Nieuwe kerncentrales België leveren slechts 3 procent energie?

Waar

Volgens de Belgische minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) leveren de twee nieuwste kerncentrales in het land niet meer dan 2 of 3 procent van alle benodigde energie. Dat klopt, maar dat cijfer slaat op het totale energieverbruik, dus ook van stookolie, gas en hernieuwbare energie. Het aandeel van kerncentrales in alle elektriciteit die de Belgen verbruiken, is veel groter. In 2020 kwam 39 procent van de elektriciteit van kerncentrales, in 2021 zelfs 52 procent

 

Knack