2 dagen geen vlees = 2 miljoen minder auto’s?

Onwaar

Door twee dagen geen vlees te eten, besparen we evenveel uitstoot als wanneer we twee miljoen auto’s van de weg halen, beweert Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. Was het maar zo eenvoudig. Twee miljoen auto’s van de weg halen levert een besparing op van 4,04 megaton CO2-uitstoot – twee dagen geen vlees eten, een besparing van 3,46 megaton. Maar er zijn veel andere factoren die ook een rol spelen, zoals de productie van vleesvervangers die ook weer uitstoot opleveren.

Nieuwscheckers