Boeren mogen geen bloemkool meer verbouwen?

Onwaar

Nederlandse boeren mogen vanwege het stikstofbeleid voortaan geen andijvie, bloemkool of winterpenen meer verbouwen, volgen posts op Facebook en Twitter, De berichten gaan vergezeld van een lange lijst met gewassen die straks verboden zijn. Die lijst is echt maar het gaat om een ontmoedigingsbeleid dat de Minister van Landbouw mogelijk wil invoeren voor deze gewassen. Van een verbod is geen sprake.

DPA