Kolen zorgen voor 90% van de Nederlandse elektriciteit

Onwaar

Op Facebook wordt beweerd dat elektrische auto’s niet duurzaam zouden zijn. Volgens de gebruiker zouden elektrische wagens op elektriciteit rijden die voor 90 procent wordt opgewekt in kolencentrales. Dit getal blijkt in de realiteit veel lager te zijn. Slechts 14 procent van de Nederlandse energie komt uit kolencentrales,

Elektrische auto’s zijn pas milieuvriendelijk als de bron van deze elektriciteit dit ook is. Het is dan ook niet vreemd dat deze bronnen in twijfel getrokken worden. Uit cijfers van het CBS blijkt echter dat kolen slechts 14 procent van de energie leveren. Wereldwijd is dit gemiddeld 36 procent.

DPA