Uitstoot Vlaamse veestapel gelijk aan 1000 gascentrales?

Onwaar

De Vlaamse minister van Energie Tinne Van der Straeten stelde in een interview dat de stikstofuitstoot van de hele Vlaamse veestapel gelijks is aan duizend  gascentrales. Dat is zwaar overdreven. De uitstoot van de Vlaamse veestapel komt overeen met  de uitstoot van 119 grote gascentrales.

Knack