Jaarlijks 100 duizend migranten die weinig bijdragen?

Onwaar

Jaarlijks krijgt Nederland er 100 duizend migranten bij ‘die relatief weinig bijdragen’, beweerde Wybren van Haga van Belang van Nederland (BVNL) tijdens een tv-uitzending van Ongehoord Nieuws. Het werkeljke aantal jaarlijkse migranten ligt veel lager  en bedraagt gemiddeld 62 duizend. Het merendeel heeft na vijf jaar in Nederland een eigen inkomen of volgt een studie.

Nieuwscheckers