Nederlandse koe geeft sinds 2001 vijftig procent meer melk?

Onwaar

Volgens Leonie Vestering, Tweede Kamerlid van de Partij voor de Dieren, stijgt de melkproductie zo hard dat een koe bijna de helft meer melk produceert dan twintig jaar geleden. De cijfers kloppen voor een groot deel, maar daarin is geen rekening gehouden dat koeien steeds ouder worden. De gemiddelde melkproductie is sinds 2001 met ruim twintig procent gegroeid.

Nieuwscheckers