Van Haga overdrijft over aantal scheefhuurders

Waar

Volgens Tweede Kamerlid Wybren van Haga heeft 20 procent van de huurders van sociale huurwoningen geen recht op hun woning omdat ze teveel verdienen. Dit fenomeen wordt scheefhuren genoemd. In de realiteit is dit cijfer echter een stuk lager. Het gaat namelijk om 7,2 procent van de sociale huurwoningen.

Op donderdag 30 maart opperde Van Haga dat het aanpakken van scheefhuren kan bijdragen aan het aanpakken van de woningnood in Nederland. Hierdoor komen er meer sociale huurwoningen vrij voor mensen die daar daadwerkelijk recht op hebben, Hij claimt echter dat één op de vijf huurders onterecht in een sociale huurwoning zit. Dit cijfer klopt niet en het aantal is in werkelijkheid een stuk lager.

 

Nieuwscheckers