Werkeloosheidsuitkering

Werkloosheidsuitkeringen in Europese landen
Vincent Bakker en Olaf van Vliet
Universiteit Leiden, Afdeling Economie
17 maart 2021

Verantwoording

Dit document is opgesteld naar aanleiding van een verzoek van The Fact Club.  De informatie is gebaseerd op nationale wetgeving en op informatie die is verzameld door de OESO.

———————————————————————————————————————————————-
Duur werkloosheidsuitkering in Europese landen eind-2019 / begin-2020 (vóór COVID19 maatregelen in maart/april)
vermelde bedragen zijn bruto

België          onbeperkt, maar geleidelijk afgebouwd in max. 48 maanden:

Periode 1
1.1)     65% laatstverdiende loon in maanden 1-3
1.2)     60% in maanden 4-6
1.3)     60% in maanden 6-12 (gereduceerd maximum t.a.v. voorgaande periode)

Periode 2
2A)      60% (gezin) 55% (alleenstaande) 40% (stel) in maanden 13-14
2B)      60/55/40% (stel) voor max. 10 maanden (max. maanden 15-24)
2C.1)    60/55/40% gereduceerd met 1/5e van verschil t.o.v. bedrag in periode 3 voor max. 6 maanden (max. maanden                                      25-30)
2C.2)    60/55/40% gereduceerd met 2/5e van verschil t.o.v. bedrag in periode 3 voor max. 6 maanden (max. maanden                                      31-36)
2C.3)    60/55/40% gereduceerd met 3/5e van verschil t.o.v. bedrag in periode 3 voor max. 6 maanden (max. maanden                                      37-42)
2C.4)    60/55/40% gereduceerd met 4/5e van verschil t.o.v. bedrag in periode 3 voor max. 6 maanden (max. maanden                                     43-48)

Voor perioden 2B-2C.4 geldt 2 extra maanden per gewerkt jaar

Periode 3
onbeperkt l’allocation forfaitaire vanaf maand 15-49 (max. maand 49)
L’allocation forfataire in 2019 :
Gezin:                           € 1.271,14  per maand
Alleenstaande:           € 1.052,48 per maand
Stel:                               €   550,42 per maand

Gemiddeld loon 2019: € 49.783 per jaar
12 × 1.522,48) ÷ 49.783 × 100% = 25.37% van gemiddeld brutoloon

Bulgarije        max. 12 maanden (afhankelijk van arbeidsverleden)

Cyprus            max. 26 weken

Denemarken standaard max. 24 maanden
(verlenging tot max. 36 maanden indien er 6 maanden gewerkt wordt tijdens de 24
maanden waarin WW ontvangen wordt; ieder uur werk telt voor 2 uur extra uitkeringsduur)

Duitsland       max. 24 maanden (afhankelijk van arbeidsverleden)

Gevolgd door werkloosheidsbijstand (onbeperkt)

Estland           max. 12 maanden (afhankelijk van arbeidsverleden)

Finland           standaard max. 80 weken
(100 weken voor 58+)
Gevolgd door werkloosheidsbijstand (onbeperkt)

Frankrijk          standaard max. 24 maanden (functie van arbeidsverleden)
(36 maanden voor 55+)
Gevolg door werkloosheidsbijstand (max. 6 maanden, maar kan in de praktijk tot 3 jaar
verlengd worden)

Griekenland  max. 12 maanden (afhankelijk van arbeidsverleden)

Hongarije       max. 90 dagen (functie van arbeidsverleden)

Ierland            max. 9 maanden (afhankelijk van arbeidsverleden)

Gevolgd door werkloosheidsbijstand (onbeperkt)

IJsland           max. 30 maanden, maar merendeels een vaste vergoeding:

i) twee weken een vaste vergoeding (grunnatvinnuleysisbóta)
ii) drie maanden 70% recent loon
iii) 26 maanden en twee weken (grunnatvinnuleysisbóta)

Grunnatvinnuleysisbóta in 2019:
100% gewerkt in laatste 12 maanden: 100%   ISK 279.720 per maand
100% gewerkt in laatste 6 maanden:    50%   ISK 139.860 per maand
75% gewerkt in laatste 8 maanden:      67%    ISK 186.480 per maand
50% gewerkt in laatste 10 maanden:    50%   ISK 139.860 per maand

Gemiddeld loon 2019:                                        ISK 9.626.993 per jaar

(12 × 279.720) ÷ 9.626.994 × 100% = 34.87% van gemiddeld brutoloon

Italië            max. 24 maanden (functie van arbeidsverleden)

Kroatië        max. 15 maanden (afhankelijk van arbeidsverleden)

Letland       max. 8 maanden

Litouwen    max. 9 maanden
(11 maanden indien 5 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd)

Luxemburg standaard max. 12 maanden (functie van arbeidsverleden)
(24 maanden voor 50+, afhankelijk van arbeidsverleden)

Malta           max. 26 weken

Nederland max. 24 maanden (afhankelijk van arbeidsverleden)
Bijstandsuitkering in 2019 (januari)
Gehuwd:                         € 1.465,07 per maand (incl. vakantie-uitkering)
Alleenstaande:              € 1.025,55 per maand (incl. vakantie-uitkering)

Gemiddeld loon 2019:  € 52.990 per jaar
(12 × 1.025,55) ÷ 52.990 × 100% = 23.22% van gemiddeld brutoloon

Noorwegen max. 52 of 104 weken afhankelijk van hoogte laatstverdiende jaarloon

Oostenrijk    standaard max. 30 weken
(52 weken voor 50+)

Gevolgd door werkloosheidsbijstand (max. 52 weken, maar kan onbeperkt verlengd worden)

Polen           standaard max. 6 maanden
(12 maanden indien 50+ of onder specifieke omstandigheden t.a.v. lokale werkloosheid of gezinssituatie)

Portugal     afhankelijk van leeftijd en arbeidsverleden:
i) max. 15 maanden indien <30
ii) max. 18 maanden indien 30-39
iii) max. 24 maanden indien 40-49
iv) max. 26 maanden indien 50+

Gevolgd door werkloosheidsbijstand voor een periode gelijk aan de helft van de WW-duur
(tot de leeftijd waarop vervroegd pensioen mogelijk is indien 52+)

Roemenië  max. 12 maanden (afhankelijk van arbeidsverleden)

Slovenië     standaard max. 12 maanden (afhankelijk van arbeidsverleden)
(25 maanden voor 55+, afhankelijk van arbeidsverleden)

Slowakije   max. 6 maanden

Spanje        max. 24 maanden (afhankelijk van arbeidsverleden)
Gevolgd door max. 6 maanden werkloosheidsbijstand voor 45+
(max. 30 maanden indien 45+ en kostwinnaar van het gezin;
tot pensioengerechtigde leeftijd indien 52+)

Tsjechië      standaard max. 5 maanden
(11 maanden voor 55+)

Zweden      standaard max. 60 weken
(90 weken met kinderen)

Zwitserland standaard max. 40 weken
(max. 100 weken met kinderen, afhankelijk van leeftijd en arbeidsverleden;
max. 104 weken voor 55+, afhankelijk van arbeidsverleden)

VK                 max. 30 weken
Gevolgd door werkloosheidsbijstand (onbeperkt)