Geheim tunnelnetwerk onder Nederland?

Onwaar

Op Facebook en Instagram circuleert een kaart van Nederland met rode lijnen die tunnels moeten voorstellen. De kaart moet bewijzen dat onder Nederland een geheim tunnelnetwerk is aangelegd. Het is onzin. De afbeelding is afkomstig van een architectenbureau dat in kaart bracht hoe Nederland er aan het eind van deze eeuw uit zou kunnen zien in verband met de stijgende zeespiegelstijging. De rode lijnen laten een toekomstig wegennet zien.

DPA