Categorie: Gezondheid

Meer kinderen in Duitse ziekenhuizen met depressie?

Waar

Het Duitse ZEIT-magazine meldt dat het aantal Duitse kinderen dat in ziekenhuizen moet worden opgenomen met een depressie, fors is gestegen. Dat klopt. In 2019 steeg het aantal jonge patiënten met een depressie met 24 procent. Cijfers van 2020 en dit jaar zijn nog niet bekend, dus de stijging staat los van de pandemie.

Eufactcheck

Koffie beschermt tegen Alzheimer?

Onwaar

Koffie drinken vermindert het risico op de ziekte van Alzheimer, stond te lezen in de Vlaamse editie van Metro. Dit zou blijken uit een Australische studie onder 227 gezonde 60-plussers die tien jaar lang gevolgd werden. Wie veel koffie dronk, ging gemiddeld minder snel cognitief achteruit. Maar er bestaan ook studies die het omgekeerde of juist geen enkel verband aantonen.

Knack

Corona momenteel de gevaarlijkste kinderziekte?

Onwaar

Corona is momenteel de gevaarlijkste kinderinfectie-ziekte die momenteel rondgaat, zei virologe Anne Wensing in de talkshow OP1. Dat klopt niet. Jaarlijks belanden meer kinderen in het ziekenhuis met griep (1500 opnames), waterpokken (700), het RSV-virus (3000) of het Rota-virus (3000). Kinderen met corona hoeven zeer zelden in het ziekenhuis te worden opgenomen.

BNR radio

Juist méér vuurwerkslachtoffers ondanks verbod?

Onwaar

Volgens het Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) leidt het huidige vuurwerkverbod juist tot meer slachtoffers. Het percentage ziekenhuisopnames na meldingen op de spoedpost lag voor het vuurwerkverbod op 11 procent, daarna steeg het naar 25 procent. Die cijfers kloppen, maar het percentage is relatief, in absolute aantallen was er wel degelijk sprake van een afname van het aantal vuurwerkslachtoffers.

BNR radio

Maaltijden uit de microwave zijn ongezond

Onwaar

‘Eten bereiden in de microwave is slecht voor je gezondheid’, zegt ‘biohacker’ Tim Gray, met 81.500 volgers, in een Instagrampost. Hij verwijst naar een studie waaruit zou blijken dat  in de microwave bereide broccoli slechts 3 procent van zijn antioxidanten behoudt. Voedingsstoffen, zoals antioxidanten, kunnen inderdaad verloren gaan door warmteontwikkeling, maar dat gebeurt bij elke kooktechniek.

Knack

Legaliseren cannabis leidt tot meer gebruikers

Onwaar

Het legaliseren van cannabis zal leiden tot meer drugsgebruik, tweette de Belgische politicus Bart De Wever (N-VA) onlangs. Hij baseert dit op onderzoek in Canada, waar het aantal gebruikers sinds de legalisatie van cannabis in 2018 steeg van 14 naar 20 procent. In die studie werd het effect van de corona-lockdowns  – waardoor softdrugs-gebruik wereldwijd fors toenam – echter niet meegewogen. In sommige landen waar hard opgetreden wordt tegen sofdrugs, zoals Frankrijk, ligt het aantal gebruikers bovendien hoger dan in landen met een gedoogbeleid, zoals Nederland.

Eufactcheck

Vlees McDonalds niet geschikt voor menselijke consumptie?

Onwaar

“Jamie Oliver bewijst dat hamburgers van McDonalds niet geschikt zijn voor menselijke consumptie”. Berichten met deze inhoud worden al jaren gedeeld op dubieuze websites, zoals onlangs weer De Ware Wereld. TV-kok Jamie Oliver voerde in 2011 campagne om in fastfoodketens vlees te verbieden dat met ammoniumhydroxide – een product dat gebruikt wordt om bacteriën te doden – is behandeld. McDonalds gebruikt het middel al jaren niet meer.

Fact.Check Vlaanderen

Mannen zijn even emotioneel als vrouwen

Onwaar

De emoties van mannen gaan even sterk op en neer als bij vrouwen, zou blijken uit recent onderzoek. De studie onder 30 mannen, 28 vrouwen zonder – en 84 vrouwen met een hormonale behandeling, was bedoeld om aan te tonen dat vrouwen omwille van emotionele redenen niet uitgesloten mogen worden van wetenschappelijk onderzoek. Het was niet het doel om na te gaan of mannen en vrouwen even emotioneel reageren.

Gezondheidswetenschap

Mensen worden steeds minder intelligent

Onwaar

‘Tot 1975 ging de algemene wereldintelligentie er op vooruit, maar sindsdien weer achteruit,’ stond onlangs te lezen in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Door technologie en automatisering worden onze cognitieve vermogens steeds minder uitgedaagd. In verschillende Europese landen lijkt daarom inderdaad een daling van IQ-scores plaats te vinden. Maar wereldwijd is dat niet het geval.

Knack

Mensen die lezen, leven langer?

Waar

‘Uit onderzoek blijkt dat mensen die lezen langer leven,’ stond onlangs te lezen in het Vlaamse tijdschrift Goed Gevoel. Dit zou blijken uit een studie uit 2016, die verscheen in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Social Science & Medicine. Het klopt, proefpersonen die veel boeken lazen, leefden inderdaad langer. Maar of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de twee is zeer de vraag.

Knack