Categorie: Milieu

Boeren niet de grootste uitstoters van stikstof?

Onwaar

Een overzicht van grote uitstoters van stikstof wordt veel gedeeld op sociale media. De cijfers komen van het ministerie van Landbouw. Bovenaan staan Tata Steel in IJmuiden en Schiphol. De boeren staan er niet bij. Niet zo vreemd, want het lijstje toont alleen stikstofoxiden, niet de vorm van stikstof die door de landbouw en veeteelt wordt geproduceerd. Boeren zijn wel degelijk de grootste uitstoters van stikstof in Nederland.

DPA

Productie van batterijen elektrische auto’s te grote aanslag op milieu?

Onwaar

Een verhaal met misleidende cijfers over de procedure die nodig zou zijn om grondstoffen te verkrijgen voor de batterijen van elektrische auto’s is veel gedeeld op sociale media. Men focust op de zware machines die gebruikt worden om de grondstoffen te winnen. Nader onderzoek leert dat de cijfers in het bericht onjuist zijn en dat de productie van de batterijen minder belastend is voor het milieu.

AFP

Windturbine verliest 62 kg microplastics per jaar?

Onwaar

Volgens de Nederlandse website OpinieZ verliezen windmolens 62 kilogram aan microplastics per jaar. Dat zou volgens Noorse onderzoekers blijken uit een rapport van de Universiteit van Strathclyde. De gegevens uit de Strathclyde studie werden echter onjuist toegepast. De werkelijke cijfers voor erosiemateriaal bij windturbines liggen veel lager.

Fact.Check Vlaanderen

Meeste Europese graan wordt gebruikt als dierenvoer

Waar

Tweederde van het Europese graan wordt gebruikt als dierenvoer, beweert de Bond Beter Leefmilieu (BBL) uit België. De voedselcrisis in de wereld is niet het gevolg van een gebrek aan voeding, maar van de ongelijke verdeling ervan. De cijfers zijn afkomstig van de Europese Commissie. Onafhankelijke experts bevestigen dat ze kloppen.

Knack

2 dagen geen vlees = 2 miljoen minder auto’s?

Onwaar

Door twee dagen geen vlees te eten, besparen we evenveel uitstoot als wanneer we twee miljoen auto’s van de weg halen, beweert Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. Was het maar zo eenvoudig. Twee miljoen auto’s van de weg halen levert een besparing op van 4,04 megaton CO2-uitstoot – twee dagen geen vlees eten, een besparing van 3,46 megaton. Maar er zijn veel andere factoren die ook een rol spelen, zoals de productie van vleesvervangers die ook weer uitstoot opleveren.

Nieuwscheckers

Uitgestorven dieren gevonden in ‘Verloren Stad’?

Waar

Dieren waarvan eerder werd gedacht dat ze uitgestorven waren, zouden zijn opgedoken in de “verloren stad” La Ciudad Blanca, diep in een regenwoud in Honduras. Sinds de stad in 2012 werd ontdekt, doen biologen er onderzoek. Zij troffen er inderdaad drie diersoorten waarvan eerder werd gedacht dat ze uitgestorven waren, waaronder twee insecten en één slang, evenals een nieuwe vissoort.

Snopes

Giftige worm verspreidt zich in VS?

Waar

Volgens berichten op Twitter die in de VS veel worden gedeeld is een giftige worm bezig aan een opmars in sommige Amerikaans staten. Het gaat om de hamerhoofdplatworm, die wel dertig centimeter lang kan worden en zich vermenigvuldigt wanneer hij in stukken wordt gesneden. Het bericht is een beetje opgeklopt, maar het is wel waar. Omdat de wormen zowel mannelijke als vrouwelijke reproductieve delen dragen, kunnen twee helften uitgroeien tot verschillende wormen. Sommige soorten zijn giftig.

Snopes

Zandwolken boven Nederland geen natuurverschijnsel?

Onwaar

Volgens berichten op sociale media zouden de zandwolken die medio maart over Nederland trokken, niet natuurlijk zijn ontstaan. Als bewijs dient een een video van tractoren die grote stofwolken uitstoten. “Dit zijn graanmachines. Het graan wordt gedorst, meteen gepeld en de schilletjes de lucht in geblazen, waarschijnlijk in Oekraïne.” schrijft iemand. De video is al drie jaar oud en heeft niets te maken met de zandstormen in de Sahara die verantwoordelijk waren voor het neerdalende stof in Europa.

DPA

Stikstofnorm al te hoog door één hondendrol?

Waar

Eén hondendrol per hectare natuurgebied per jaar is al voldoende om de Nederlandse stikstofnormen te overschrijden, beweerde de antropoloog Jan van de Beek In een uitzending van Ongehoord Nieuws. Het klopt. Sinds mei 2019 is een vergunning vereist voor elke activiteit die voor meer dan 0,00 gram stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden zorgt. Een hondendrol levert gemiddeld 4,4 gram stikstof.

Nieuwscheckers

Zijn de Olympische Spelen klimaatneutraal?

Onwaar

China beloofde klimaatneutrale Olympische Spelen. Maar voor het evenement zijn 20.000 bomen gekapt en wordt voor het eerst op 100 procent kunstmatige sneeuw gesport. Naar schatting is er 222,8 miljoen liter water gebruikt in een regio waar water schaars is. Ter compensatie gaat China 80,000 hectare bomen planten rond Beijing, maar die bomen moeten eerst tien tot twintig jaar groeien voor ze een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

 

 

BBC NEWS Fact Check