Nieuwe kerncentrales België leveren slechts 3 procent energie?

Waar

Volgens de Belgische minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) leveren de twee nieuwste kerncentrales in het land niet meer dan 2 of 3 procent van alle benodigde energie. Dat klopt, maar dat cijfer slaat op het totale energieverbruik, dus ook van stookolie, gas en hernieuwbare energie. Het aandeel van kerncentrales in alle elektriciteit die de Belgen verbruiken, is veel groter. In 2020 kwam 39 procent van de elektriciteit van kerncentrales, in 2021 zelfs 52 procent

 

Knack

Stikstofnorm al te hoog door één hondendrol?

Waar

Eén hondendrol per hectare natuurgebied per jaar is al voldoende om de Nederlandse stikstofnormen te overschrijden, beweerde de antropoloog Jan van de Beek In een uitzending van Ongehoord Nieuws. Het klopt. Sinds mei 2019 is een vergunning vereist voor elke activiteit die voor meer dan 0,00 gram stikstofdepositie in kwetsbare natuurgebieden zorgt. Een hondendrol levert gemiddeld 4,4 gram stikstof.

Nieuwscheckers

Gaan Rotterdammers eerder dood door vervuilde lucht?

Waar

Volgens de lokale D66-lijsttrekker Chantal Zeegers gaan Rotterdammers ‘maanden eerder dood dan in andere steden omdat onze lucht vervuild is’. Wat betreft levensverwachting en luchtkwaliteit scoort Rotterdam inderdaad slecht, maar er spelen meer factoren een rol. In Heerlen hebben mensen ook een relatief lage levensverwachting maar is de luchtkwaliteit niet zo slecht. De uitspraak van Zeegers klopt, maar het ligt genuanceerder

 

 

 

Nieuwscheckers

Is de Body Mass Index (BMI) achterhaald?

Onwaar

De BMI (body mass index), die wordt gebruikt om de gezondheidsrisico’s vanwege overgewicht te voorspellen, zegt niet alles. Sporters met veel spierweefsel hebben bijvoorbeeld een hogere BMI. Een nieuwe methode, Body Shape Index (ABSI) houdt ook rekening met tailleomtrek, maar die valt lastig te meten. De BMI blijft voorlopig nog de beste manier om overgewicht in te schatten.

 

Gezondheidswetenschap

Stel China zich neutraal op in Oekraïne-conflict?

Onwaar

China neemt in het Oekraïne-conflict een neutraal standpunt in, als we de openbare verklaringen mogen geloven en heeft zelfs aangeboden te bemiddelen. De sociale media in China vertellen een heel ander verhaal. Uit een analyse van CNN blijkt dat bijna de helft van de berichten die Chinese staatsmedia plaatsen op Weibo – het Chinese Twitter – gebaseerd is op Russische propaganda.

The Fact Club

Bijna kwart Amsterdamse kinderen groeit op in armoede?

Onwaar

ChristenUnie Amsterdam stelt in haar verkiezingsprogramma 2022-2026 dat bijna een kwart van de kinderen in Amsterdam opgroeit in armoede. De partij baseert zich op cijfers uit 2018. Volgens de Armoede Monitor 2020 van de Gemeente Amsterdam bedraagt het aantal kinderen dat opgroeit in minimahuishoudens 16,6 procent.

Nieuwscheckers

CNN laat journalist twee keer sterven?

Onwaar

CNN zou de dood van journalist Bernie Gore twee keer hebben gemeld, zowel in 2021 in Afghanistan, als een jaar later in Oekraïne. ‘Zo triest, een jaar geleden vermoord door de taliban en nu is ie weer de klos, maar dan in de Oekraïne!’, schrijft een Facebook-gebruiker. De berichten zijn nep. De man op de foto is niet een journalist, maar een Amerikaanse YouTuber.

DPA

Is video van Poetin met Aeroflot-dames nep?

Onwaar

Een video waarin de anders zo schuwe Poetin aan zijn lange tafel in het Kremlin omringd wordt door dames van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot, is nep, waarschuwde de Oekraiense oud-voetballer Evgeniy Levchencko in de talkshow van Humberto Tan. De hand van Poetin lijkt inderdaad dwars door een microfoon heen te gaan. Dat effect ontstaat echter omdat het videobestand is gecomprimeerd.

The Fact Club

Bild toonde beelden uit China bij Oekraïne-reportage?

Waar

Volgens berichten op sociale media heeft het Duitse Bild TV bij de verslaggeving over de oorlog in Oekraïne beelden gebruikt van een gasexplosie die in 2015 in China plaatsvond. ‘Hier nogmaals de leugen van de mainstream media’, schrijft iemand onder het bericht. Het klopt. Bild heeft de fout rechtgezet en excuses aangeboden.

Knack

Blokkeert Pornhub Russische bezoekers?

Onwaar

Volgens berichten op sociale media neemt ook Pornhub, de grootste pornowebsite ter wereld, deel aan de sacties tegen Rusland. Sinds het begin van de oorlog zouden Russische bezoekers geen toegang meer hebben tot de website. Het is onzin. Het omgekeerde gebeurde wel, in 2016. Toen werd Pornhub enkele maanden door de Russische overheid in de ban gedaan.

Snopes